Post Image

Driftsoperatør 100 % fast stilling ved Gjøvik vannverk (søknadsfrist 11.08.2024)

Gjøvik kommune

Post Image

PPT og OT i nedre Hallingdal IKS – Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Fast, heltid 100% (søknadsfrist 19.08.2024)

Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal

Post Image

Eid videregåande skule – Avdelingsleiar – engasjement 2024 / 2025 (søknadsfrist 02.07.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Strandvik montessoriskule – Pedagog til vakre Strandvik! (Søknadsfrist 20.07.2024)

Strandvik montessoriskule

Post Image

Nome vgs, Miljøterapeut (søknadsfrist 30.06.2024)

Telemark fylkeskommune

Post Image

Fastlege søkes til nytt kommunalt legesenter (Søknadsfrist 03.07.2024)

Lillehammer kommune

Post Image

Avdelingsleiar 100% fast ved Opedal skule (søknadsfrist 27.06.2024))

Ullensvang kommune

Post Image

Avdelingsleder for PPT (Søknadsfrist 30.06.2024)

Lillesand kommune

Post Image

Kombinert stilling kommuneoverlege og kommunale legeoppgaver (Søknadsfrist 15.08.2024)

Nome kommune

Post Image

100% stilling som arealplanlegger – Forvaltning Åndalsnes (søknadsfrist 08.08.2024)

Rauma kommune

Post Image

Sykehjemslege 100% fast (Søknadsfrist 07.07.2024)

Nes kommune

Post Image

Halsnøy skule: Avdelingsleiar og lærar (søknadsfrist 21.06.2024)

Kvinnherad kommune

Post Image

Halsnøy skule: Undervisningsstillingar (søknadsfrist 21.06.2024)

Kvinnherad kommune

Post Image

Larvik kirkelige fellesråd – Kirkemusiker (Søknadsfrist 21.05.2024)

Larvik Kirkelige Fellesråd

Post Image

Driftsoperatør / vedlikehaldsarbeidar 100% vikariat (søknadsfrist 30.06.2024)

Samnanger kommune

Post Image

Pedagogiske ledere (Søknadsfrist 24.06.2024)

Kautokeino kommune

Post Image

Fag- og kvalitetsrådgiver – Helse og velferd (Søknadsfrist 30.06.2024)

Nes kommune

Post Image

Avdelingsleiar / inspektør, Sand skule (søknadsfrist 19.06.2024)

Suldal kommune

Post Image

Slåtthaug vgs – Undervisningstilling TIF (søknadsfrist snarest)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Nattevaktsstillingar i Bufellesskap – kvilande og våken nattevakt (Søknadsfrist 25.06.2024)

Vang kommune i Valdres

Post Image

Rådgjevar – Beredskap, næring og bustadutvikling – 100 % fast stilling (Søknadsfrist 24.06.2024)

Vang kommune i Valdres

Post Image

Drangedal kommune – Fastlege (Søknadsfrist 10.07.2024)

Drangdal kommune

Post Image

Svalbard Adventures – Sous Chef (Søknadsfrist snarest)

Svalbard Adventures

Post Image

Kyrkjelydspedagog Storfjorden kyrkjelege fellesråd (Søknadsfrist 20.06.2024)

Storfjorden kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kongsvinger kirkelige fellesråd – Kirkemusiker Vikariat, deltid 60% (søknadsfrist snarest)

Kongsvinger kirkelige fellesråd

Post Image

Fastleger søkes til nytt, privat legesenter på Lillehammer (søknadsfrist 24.06.2024)

Nymosvingen legesenter

Post Image

DE Nett søker 1-2 energimontører (søknadsfrist 20.06.2024)

DE Nett AS

Post Image

Øystre Slidre kommune – Lærarstillingar i grunnskulen (søknadsfrist 20.06.2024)

Øystre Slidre kommune

Post Image

Laksevåg og Bergen maritime vgs – Avdelingsleiar teknologi- og industrifag (søknadsfrist 23.06.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Valle og Hylestad sokneråd – Kyrkjeverje / kyrkjelydsarbeidar (søknadsfrist 27.06.2024)

Valle og Hylestad sokneråd

Post Image

*Prosjektleder, byggtekniske fag *Oppmålingsingeniør / landmåler (forskjellige søknadsfrister)

Kautokeino kommune

Post Image

Stillinger ved helse og omsorg (forskjellige søknadsfrister)

Sigdal kommune

Post Image

Risør kommune – Vernepleier i 89% vikariat (søknadsfrist 25.06.2024)

Risør kommune

Post Image

Rektor Østgård skole (søknadsfrist 21.06.2024)

Nes kommune

Post Image

Lærer 100% fast stilling, Krødsherad skole (søknadsfrist 24.06.2024)

Krødsherad kommune

Post Image

Fastlege, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og fagarbeidere (forskjellige søknadsfrister)

Lyngen kommune

Post Image

Økonomirådgiver vikariat (søknadsfrist 19.06.2024)

Klepp kommune

Post Image

Kontormedarbeidar ved Vang barne – og ungdomsskule – 80 % fast stilling (søknadsfrist 23.06.2024)

Vang kommune i Valdres

Post Image

Barnehagelærer 100% fast stilling, Solsida barnehage (søknadsfrist 23.06.2024)

Gjemnes kommune

Post Image

Kontaktlærer – 200% stilling, Kinsarvik skule (Søknadsfrist 27.06.2024)

Ullensvang kommune

Post Image

Byggdrifter / Driftstekniker – Utvikling og Drift (søknadsfrist 26.06.2024)

Gjemnes kommune

Post Image

Bamble vgs: *Undervisningsstilling elektrofag *Undervisningsstilling 100%, Teknologi- og industrifag (TEK) (forskjellige søknadsfrister)

Telemark fylkeskommune

Post Image

Haram kyrkjelege fellesråd – Kateket (søknadsfrist snarast)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Daglig leder i Hånes sokn og Tveit sokn (søknadsfrist 20.06.2024)

Kristiansand kirkelige fellesråd

Post Image

Avdelingsleder, miljørenhold (søknadsfrist 20.06.2024)

Sandefjord kommune

Post Image

Fagleder – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (søknadsfrist 12.07.2024)

Sandefjord kommune

Post Image

Vennersberg skole: Lærer 100% fast *Fagarbeider/assistent 100% vikariat (søknadsfrist 06.06.2024)

Kongsvinger kommune

Post Image

Kyrkjelydspedagog i Haram (søknadsfrist 20.06.2024)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Løpende tilsetting av sykepleiere til sykehjem i Nes kommune (søknadsfrist 01.08.2024)

Nes kommune

Post Image

Fastlegehjemmel – eventuelt vikar – med mulighet for 50 % til 100 % stilling (søknadsfrist løpende)

Krødsherad kommune

Post Image

PPT og OT i nedre Hallingdal IKS – Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Fast, heltid 100% (søknadsfrist 19.08.2024)

Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal

Post Image

Eid videregåande skule – Avdelingsleiar – engasjement 2024 / 2025 (søknadsfrist 02.07.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Strandvik montessoriskule – Pedagog til vakre Strandvik! (Søknadsfrist 20.07.2024)

Strandvik montessoriskule

Post Image

Fastlege søkes til nytt kommunalt legesenter (Søknadsfrist 03.07.2024)

Lillehammer kommune

Post Image

Avdelingsleiar 100% fast ved Opedal skule (søknadsfrist 27.06.2024))

Ullensvang kommune

Post Image

Avdelingsleder for PPT (Søknadsfrist 30.06.2024)

Lillesand kommune

Post Image

Kombinert stilling kommuneoverlege og kommunale legeoppgaver (Søknadsfrist 15.08.2024)

Nome kommune

Post Image

100% stilling som arealplanlegger – Forvaltning Åndalsnes (søknadsfrist 08.08.2024)

Rauma kommune

Post Image

Sykehjemslege 100% fast (Søknadsfrist 07.07.2024)

Nes kommune

Post Image

Halsnøy skule: Avdelingsleiar og lærar (søknadsfrist 21.06.2024)

Kvinnherad kommune

Post Image

Avdelingsleiar / inspektør, Sand skule (søknadsfrist 19.06.2024)

Suldal kommune

Post Image

Rådgjevar – Beredskap, næring og bustadutvikling – 100 % fast stilling (Søknadsfrist 24.06.2024)

Vang kommune i Valdres

Post Image

Drangedal kommune – Fastlege (Søknadsfrist 10.07.2024)

Drangdal kommune

Post Image

Laksevåg og Bergen maritime vgs – Avdelingsleiar teknologi- og industrifag (søknadsfrist 23.06.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Valle og Hylestad sokneråd – Kyrkjeverje / kyrkjelydsarbeidar (søknadsfrist 27.06.2024)

Valle og Hylestad sokneråd

Post Image

*Prosjektleder, byggtekniske fag *Oppmålingsingeniør / landmåler (forskjellige søknadsfrister)

Kautokeino kommune

Post Image

Rektor Østgård skole (søknadsfrist 21.06.2024)

Nes kommune

Post Image

Lærer 100% fast stilling, Krødsherad skole (søknadsfrist 24.06.2024)

Krødsherad kommune

Post Image

Økonomirådgiver vikariat (søknadsfrist 19.06.2024)

Klepp kommune

Post Image

Kontormedarbeidar ved Vang barne – og ungdomsskule – 80 % fast stilling (søknadsfrist 23.06.2024)

Vang kommune i Valdres

Post Image

Byggdrifter / Driftstekniker – Utvikling og Drift (søknadsfrist 26.06.2024)

Gjemnes kommune

Post Image

Daglig leder i Hånes sokn og Tveit sokn (søknadsfrist 20.06.2024)

Kristiansand kirkelige fellesråd

Post Image

Avdelingsleder, miljørenhold (søknadsfrist 20.06.2024)

Sandefjord kommune

Post Image

Fagleder – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (søknadsfrist 12.07.2024)

Sandefjord kommune

Post Image

Fastlegehjemmel – eventuelt vikar – med mulighet for 50 % til 100 % stilling (søknadsfrist løpende)

Krødsherad kommune

Post Image

PPT og OT i nedre Hallingdal IKS – Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Fast, heltid 100% (søknadsfrist 19.08.2024)

Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal

Post Image

Fastlege søkes til nytt kommunalt legesenter (Søknadsfrist 03.07.2024)

Lillehammer kommune

Post Image

Avdelingsleder for PPT (Søknadsfrist 30.06.2024)

Lillesand kommune

Post Image

Kombinert stilling kommuneoverlege og kommunale legeoppgaver (Søknadsfrist 15.08.2024)

Nome kommune

Post Image

Sykehjemslege 100% fast (Søknadsfrist 07.07.2024)

Nes kommune

Post Image

Fag- og kvalitetsrådgiver – Helse og velferd (Søknadsfrist 30.06.2024)

Nes kommune

Post Image

Nattevaktsstillingar i Bufellesskap – kvilande og våken nattevakt (Søknadsfrist 25.06.2024)

Vang kommune i Valdres

Post Image

Drangedal kommune – Fastlege (Søknadsfrist 10.07.2024)

Drangdal kommune

Post Image

Svalbard Adventures – Sous Chef (Søknadsfrist snarest)

Svalbard Adventures

Post Image

Kyrkjelydspedagog Storfjorden kyrkjelege fellesråd (Søknadsfrist 20.06.2024)

Storfjorden kyrkjelege fellesråd

Post Image

Fastleger søkes til nytt, privat legesenter på Lillehammer (søknadsfrist 24.06.2024)

Nymosvingen legesenter

Post Image

Stillinger ved helse og omsorg (forskjellige søknadsfrister)

Sigdal kommune

Post Image

Fastlege, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og fagarbeidere (forskjellige søknadsfrister)

Lyngen kommune

Post Image

Haram kyrkjelege fellesråd – Kateket (søknadsfrist snarast)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Fagleder – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (søknadsfrist 12.07.2024)

Sandefjord kommune

Post Image

Kyrkjelydspedagog i Haram (søknadsfrist 20.06.2024)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Løpende tilsetting av sykepleiere til sykehjem i Nes kommune (søknadsfrist 01.08.2024)

Nes kommune

Post Image

Fastlegehjemmel – eventuelt vikar – med mulighet for 50 % til 100 % stilling (søknadsfrist løpende)

Krødsherad kommune

Post Image

PPT og OT i nedre Hallingdal IKS – Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Fast, heltid 100% (søknadsfrist 19.08.2024)

Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal

Post Image

Eid videregåande skule – Avdelingsleiar – engasjement 2024 / 2025 (søknadsfrist 02.07.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Strandvik montessoriskule – Pedagog til vakre Strandvik! (Søknadsfrist 20.07.2024)

Strandvik montessoriskule

Post Image

Nome vgs, Miljøterapeut (søknadsfrist 30.06.2024)

Telemark fylkeskommune

Post Image

Avdelingsleiar 100% fast ved Opedal skule (søknadsfrist 27.06.2024))

Ullensvang kommune

Post Image

Avdelingsleder for PPT (Søknadsfrist 30.06.2024)

Lillesand kommune

Post Image

Halsnøy skule: Avdelingsleiar og lærar (søknadsfrist 21.06.2024)

Kvinnherad kommune

Post Image

Halsnøy skule: Undervisningsstillingar (søknadsfrist 21.06.2024)

Kvinnherad kommune

Post Image

Pedagogiske ledere (Søknadsfrist 24.06.2024)

Kautokeino kommune

Post Image

Fag- og kvalitetsrådgiver – Helse og velferd (Søknadsfrist 30.06.2024)

Nes kommune

Post Image

Avdelingsleiar / inspektør, Sand skule (søknadsfrist 19.06.2024)

Suldal kommune

Post Image

Slåtthaug vgs – Undervisningstilling TIF (søknadsfrist snarest)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Kyrkjelydspedagog Storfjorden kyrkjelege fellesråd (Søknadsfrist 20.06.2024)

Storfjorden kyrkjelege fellesråd

Post Image

Øystre Slidre kommune – Lærarstillingar i grunnskulen (søknadsfrist 20.06.2024)

Øystre Slidre kommune

Post Image

Laksevåg og Bergen maritime vgs – Avdelingsleiar teknologi- og industrifag (søknadsfrist 23.06.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Risør kommune – Vernepleier i 89% vikariat (søknadsfrist 25.06.2024)

Risør kommune

Post Image

Rektor Østgård skole (søknadsfrist 21.06.2024)

Nes kommune

Post Image

Lærer 100% fast stilling, Krødsherad skole (søknadsfrist 24.06.2024)

Krødsherad kommune

Post Image

Kontormedarbeidar ved Vang barne – og ungdomsskule – 80 % fast stilling (søknadsfrist 23.06.2024)

Vang kommune i Valdres

Post Image

Barnehagelærer 100% fast stilling, Solsida barnehage (søknadsfrist 23.06.2024)

Gjemnes kommune

Post Image

Kontaktlærer – 200% stilling, Kinsarvik skule (Søknadsfrist 27.06.2024)

Ullensvang kommune

Post Image

Bamble vgs: *Undervisningsstilling elektrofag *Undervisningsstilling 100%, Teknologi- og industrifag (TEK) (forskjellige søknadsfrister)

Telemark fylkeskommune

Post Image

Haram kyrkjelege fellesråd – Kateket (søknadsfrist snarast)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Vennersberg skole: Lærer 100% fast *Fagarbeider/assistent 100% vikariat (søknadsfrist 06.06.2024)

Kongsvinger kommune

Post Image

Kyrkjelydspedagog i Haram (søknadsfrist 20.06.2024)

Haram kyrkjelege fellesråd

Øystre Slidre kommune

synshorn (stort)

 

Lærarstillingar i grunnskulen

 

Øystre Slidre kommune

Arbeidet i skulen er spennande og varierande. Øystre Slidre kommune erkjenner at ein i for stor grad kan bruke tid på enkeltsaker og andre oppgåver. Vi arbeider derfor med å endre tidsbruken meir over til fag og undervisning. Vi meiner det er viktig at lærarane i mest mogleg grad får undervise i faga dei har. For å lykkast er det viktig med god kollegastøtte, og at vi saman i alle ledd, frå administrasjonen i kommunen til kvar enkelt tilsett, legg til rette for gode arbeidskvardagar med elevane i sentrum. Vi har eit godt grunnlag å bygge på med gode, engasjerte tilsette. Synast du dette virkar spennande, håpar vi du vil søke jobb hjå oss.

Det er ledige stillingar på Lidar skule og Øystre Slidre ungdomsskule:

Lidar barneskule vil ha 98 elevar skuleåret 24/25. Det er 7 klasser i tillegg til ei basisgruppe for individuell tilrettelagt opplæring. Frå hausten organiserer vi oss slik at vi har to lærarar per trinn i basisfaga.

Øystre Slidre ungdomsskule vil ha 113 elevar skuleåret 24/25. Vi jobbar i hovudsak i team, men og i ein to-lærar funksjon. I to-lærarfunksjonen samarbeidar faglærarane på tvers av trinna. Mykje av samarbeidet i basisfaga foregår i fagseksjonar som vi set av tid til gjennom skuleåret.

Det kan bli fleire ledige stillingar og behov for undervisningskompetanse i andre fag. Det er også behov for tilkallingsvikarar i kommunen.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 20.06.2024
Arbeidsgivar: Øystre Slidre kommune
Stad: HEGGENES
Stillingstittel: Lærarstillingar i grunnskulen
Stillingar: 5 
Heiltid / Deltid: Heiltid, Deltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100, 50, 60
Webcruiter-ID: 4823341783

Arbeidsoppgåver

Undervisning
Kontaktlærarfunksjon
Vera med å skape aktivitet og tryggleik i skulemiljøet
Delta aktivt i utviklingsarbeidet i skulen

Kvalifikasjonar

Lærarar med trygg god klasseleiing som legg til rette for fagleg fokus
God digital kompetanse
Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Lidar skule:

Lidar skule har behov for lærarar med fagkompetanse i musikk, kroppsøving og engelsk. Andre fag er også aktuelt.

Øystre Slidre ungdomsskule:

Vi har i hovudsak behov for lærarar i norsk, engelsk, tysk og musikk. Andre fag kan vera aktuelle.

Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.

For elevane i Øystre Slidre er det viktig at du:

 • er ein trygg klasseleiar
 • er ein tydeleg vaksen som rettleiar elevane når dei treng det
 • kan bygge gode relasjonar med elevane, foreldra og dei tilsette ved skulane
 • har gode samarbeidsevner, er fleksibel, robust og er ein god lagspelar
 • har fokus på fagleg og sosial læring og utvikling
 • ser verdien av og tek initiativ til å løyse oppgåver og utfordringar saman i team
 • har ynskje om å utvikle deg vidare som lærar saman med profesjonsfellesskapen

Vi tilbyr

Når du kjem til oss i Øystre Slidre, vil du møte vaksne som er opptekne av relasjonsskaping, fagleg utvikling og samarbeid. Tilsette ved skulane har gode verdiar for samhandling med elevar, foreldre og kolleger. På skulen hjå oss verdset vi høgt det å ha eit godt miljø. Respekt, samarbeid, lagspel og humor er viktige faktorar i kvardagen. Elevane våre er i læring til å bli best mogleg rusta til å møte samfunnet som vaksne personar. Ledelsen på vår skule er og oppteken av å vere ei støtte og tilstades for personalet sitt. Vi opplever at vi samarbeider godt med elevane våre og dei treng tydelege vaksne som kan rettleie dei når det trengs. Vi har gode skulebygg og uteområde/lokalområde som innbyr til uteskule og allsidig aktivitet.

Som nyutdanna får du både individuell rettleiing og grupperettleiing.

Kontaktlærarane i Øystre Slidre får utvida tid til kontaktlæraroppgåver dersom du har fleire enn 15 elevar. Det blir fleire kontaktlærarar dersom trinnet har meir enn 20 elevar.

Vi oppfordrar og legg til rette for vidareutdanning.

Lærarar har telefongodtgjering.

Kommunen kan tilby gode forsikrings- og pensjonsordningar og flyttegodtgjering.

Vi oppfordrer også lærarstudentar til å søkje. Er studiet lagt opp slik at du kan kombinere det med jobb, vil du skaffe deg nyttig erfaring. Dersom du kan jobbe 50% eller meir, får du ekstra tilrettelegging frå kommunen.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Bygdinvegen 1989, 2940 HEGGENES, Norge

Kontaktinformasjon

Siv Aina Theodorsen, Rektor ØSUS
Telefon:  41761 631

Sissel Dahle Lie, Rektor Lidar skule
Telefon:  +47 99690813

 

Nasjonalparkkommunen Øystre Slidre ligg ved inngangsporten til Jotunheimen, med Beitostølen som et naturleg utgangspunkt. Vegen er kort til toppturar både sommar og vinter.

Friluftsliv, jakt, fiske og stølsliv er viktig i kommunen. Du finn mellom anna deler av Langsua nasjonalpark, eit stort turløypenett og milevis med skiløyper i heile kommunen. På Valdresflye varar skisesongen lenge. Velkommen til rein naturglede!

Reiseliv og jordbruk er blant dei største næringane, og det finst spanande arbeidsplassar innan fleire bransjar.Øystre Slidre har dei siste åra hatt vekst i folketallet.

Øystre Slidre kommune skal tilby gode tenester til innbyggarar og tilreisande i alle aldersgrupper. Nytt og moderne helsetun stod ferdig i 2021. Eit rikt kulturtilbod, eit godt tilbod til barn og unge og ein unik dugnadsånd er med på å gjere kommunen til ein attraktivt stad å bu.

Gode handelstilbod finn ein både i kommunen og rundt regionsenteret Fagernes.

Vil du vite meir om Valdres? Vi har unik natur, kultur og er ein attraktiv region, sentralt i Norge. Les meir på valdres.no.

Tilbake til søketSøk her Tilbake til søketSøk her

Del stillingen

Selskap

Øystre Slidre kommune

Lenke til firma

https://www.oystre-slidre.kommune.no/

Kategorier

lærarLærerskoleskuleundervisningsstilling

Kontaktinfo

 • Siv Aina Theodorsen
 • Tittel: Rektor ØSUS
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon: 417 61 631
 • Sissel Dahle Lie
 • Tittel: Rektor Lidar skule
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon: 996 90 813

Lokasjon

 • Heggenes

Søknadsfrist

Juni 20, 2024

Del stillingen
Selskap

Øystre Slidre kommune

Kontaktinfo
 • Siv Aina Theodorsen
 • Tittel:Rektor ØSUS
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon: 417 61 631
Lokasjon

Heggenes

Søknadsfrist

June 20 ,2024