Post Image

Haram kyrkjelege fellesråd – Kateket (søknadsfrist 20.04.2024)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kyrkjelydspedagog i Haram (Søknadsfrist 20.05.2024)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass – Kommunikasjonsansvarlig (søknadsfrist 30.04.2024)

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

Post Image

Avldal barnehage: Pedagogiske ledere, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere (Søknadsfrist 25.04.2024)

Alvdal kommune

Post Image

Innlandet fylkeskommune – Randsfjordferja: *Kaptein / skipsfører *Matros / lettmatros (Søknadsfrist 23.04.2024)

Innlandet fylkeskommune

Post Image

Tjenester for funksjonshemmede: *Sykepleier *Vernepleier *Helsefagarbeider (Søknadsfrist 05.05.2024)

Råde kommune

Post Image

Organist / kyrkjemusikar (Søknadsfrist 10.05.2024)

Høyanger kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kyrkjelydspedagog i Haram (Søknadsfrist 20.05.2024)

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kateket/Kyrkjelydspedagog, fast stilling 100 % (søknadsfrist 03.05.2024)

Stord kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kyrkjelydspedagog/diakonimedarbeidar, fast stilling 100 % (søknadsfrist 01.05.2024)

Stord kyrkjelege fellesråd

Post Image

Barnevernkonsulent i 100% vikariat hos Barneverntjenesten i Sel, Vågå, Lom og Skjåk (søknadsfrist 27.04.2024)

Sel kommune

Post Image

Kirkegårdsarbeider/kirketjener, Kragerø kirkelige fellesråd (søknadsfrist 30.04.2024)

Kragerø kirkelige fellesråd

Post Image

Stiftelsen Risøy Folkehøyskole – Rektor (søknadsfrist 24.04.2023)

Stiftelsen Risøy Folkehøyskole

Post Image

Næringsrådgiver (søknadsfrist 02.05.2024)

Nes kommune

Post Image

Helgeseter – Tilkallingsvikar / kjøkkenassistent (søknadsfrist snarest)

Helgeseter

Post Image

Ledende renholder (søknadsfrist 23.04.2024)

Telemark fylkeskommune

Post Image

Undervisnings – stilling realfag (søknadsfrist 01.05.2024)

Telemark fylkeskommune

Post Image

Undervisnings – stilling – bilskade-, lakk- og karosseri (søknadsfrist 24.04.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Avdelingsleder Renhold og vaskeri (søknadsfrist 29.04.2024)

Nes kommune

Post Image

Sykepleiere 2 x 100%, Nes sykehjem (søknadsfrist 29.04.2024)

Nes kommune

Post Image

Fastlege ved Vikedal legekontor (søknadsfrist 06.05.2024)

Vindafjord kommune

Post Image

Sykepleier natt, Nes sykehjem (søknadsfrist 29.04.2024)

Nes kommune

Post Image

Nordkapp vgs – *Studierektor Nettskolen Finnmark *100 % som faglærer i programområdet Fiske og fangst *Inntil tre (3) 100 % stillinger – Norsk (forskjellige søknadsfrister)

Troms og Finnmark fylkeskommune

Post Image

Ringebu kirkelige fellesråd – Kirkeverge / daglig leder (søknadsfrist 26.04.2024)

Ringebu kirkelige fellesråd

Post Image

Forsvarsbygg – Prosjektledere, eiendom, bygg og anlegg (forskjellige søknadsfrister)

Forsvarsbygg

Post Image

Lena-Valle videregående skole – Undervisningsstilling i Naturbruk-skogbruk (søknadsfrist 30.04.2024)

Innlandet fylkeskommune

Post Image

Volda kyrkjelege fellesråd – Kyrkjelydspedagog / kyrkjelydsarbeidar 60% (søknadsfrist 24.05.2024)

Volda kyrkjelege fellesråd

Post Image

Inspektør med ansvar i småskolen og SFO – Barkåker Skole (søknadsfrist 28.04.2024)

Tønsberg kommune

Post Image

Slåtthaug vgs – Undervisningsstillingar elektro- og datateknologi og automatisering (Søknadsfrist 21.04.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Slåtthaug vgs – Undervisningsstillingar teknologi- og industrifag (Søknadsfrist 21.04.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Økonomikonsulent 60% stilling / Saksbehandler/sekretær 40% stilling (Søknadsfrist 30.04.2024)

Østre Toten kirkelige fellesråd

Post Image

Flink organist søkes til verdens vakreste kyst (søknadsfrist 10.05.2024)

Lurøy kirkelige fellesråd

Post Image

Steinerpedagog søkes! (søknadsfrist 15.05.2024)

Steinerskolen Eidsvoll

Post Image

Barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeider (søknadsfrist 15.04.2024)

Leka kommune

Post Image

Saksbehandler for prosten i Solør, Vinger og Odalen prosti (Søknadsfrist 30.04.2024)

Kongsvinger kirkelige fellesråd

Post Image

Saksbehandler for prosten i Solør, Vinger og Odalen prosti (Søknadsfrist 30.04.2024)

Kongsvinger kirkelige fellesråd

Post Image

Undervisnings – stillingar – 2 x 100 % fast – Helland barneskule (søknadsfrist 18.04.2024)

Vestnes kommune

Post Image

Masfjorden sjukeheim: Fagleg leiar og sjukepleiar 100% fast (forskjellige søknadsfristar) Masfjorden sjukeheim: Sjukepleiar i fast 100% stilling (søknadsfrist 05.11.2023)

Masfjorden kommune

Post Image

Undervisningsstillinger, Karasjok skole (Søknadsfrist løpende)

Karasjok kommune

Post Image

Ledige stillinger ved tenester for funksjonshemma (forskjellige søknadsfrister)

Ullensvang kommune

Post Image

Avdelingsleder 100% fast *4 x 100% sykepleier fast (forskjellige søknadsfrister)

Balsfjord kommune

Post Image

Kantor ved Bakklandet og Lademoen sokn (søknadsfrist 24.04.2024)

Trondheim kirkelige fellesråd

Post Image

Diakon i Ilen og Sverresborg menigheter (søknadsfrist 19.04.2024)

Trondheim kirkelige fellesråd

Post Image

Lyngen kommune – Sykepleiere (forskjellige søknadsfrister)

Lyngen kommune

Post Image

Hjemmetjenesten søker etter spesialsykepleiere/sykepleiere (søknadsfrist 22.04.2024)

Gjerdrum kommune

Post Image

Vernepleiere, Miljøarbeider – tjenesten (søknadsfrist 15.04.2024)

Nes kommune

Post Image

*Prosjektleder Vann og miljøteknikk *Rådgiver Samferdsel og stedsutvikling (søknadsfrist 21.04.2024)

Holmestrand kommune

Post Image

Psykiatrisk vernepleier / sykepleier (søknadsfrist 15.04.2024)

Leka kommune

Post Image

Sommerjobb i pleie- og omsorgstjenesten i Leka (søknadsfrist 15.04.2024)

Leka kommune

Post Image

Forsvarsbygg – Leder, fagingeniørene (søknadsfrist 19.04.2024)

Forsvarsbygg

Post Image

Løpende tilsetting av sykepleiere til sykehjem i Nes kommune (søknadsfrist 01.08.2024)

Nes kommune

Post Image

Helse og omsorg: Kommunalsjef, sykepleier,vernepleier, hjelpepleier / helsefagarbeider og ferievikarer (forskjellige søknadsfrister)

Dyrøy kommune

Post Image

Haram kyrkjelege fellesråd – Kateket (søknadsfrist 20.04.2024)

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kulturskulelærar 100% fast, Kvinnherad kulturskule (søknadsfrist 21.04.2024)

Kvinnherad kommune

Post Image

Kokker og Sous Chef (søknadsfrist 15.04.2024)

Svalbard Adventures

Post Image

Personell til skoletilbud for barn i grunnskolealder i asylmottak (søknadsfrist 30.04.2024)

Sel kommune

Post Image

Rektor, Karasjok skole (Søknadsfrist 01.05.2024)

Karasjok kommune

Post Image

Stipendiatar ved institutt for sosialfag (søknadsfrist 29.04.2024)

Høgskulen i Volda

Post Image

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass – Kommunikasjonsansvarlig (søknadsfrist 30.04.2024)

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

Post Image

Stiftelsen Risøy Folkehøyskole – Rektor (søknadsfrist 24.04.2023)

Stiftelsen Risøy Folkehøyskole

Post Image

Næringsrådgiver (søknadsfrist 02.05.2024)

Nes kommune

Post Image

Ledende renholder (søknadsfrist 23.04.2024)

Telemark fylkeskommune

Post Image

Avdelingsleder Renhold og vaskeri (søknadsfrist 29.04.2024)

Nes kommune

Post Image

Fastlege ved Vikedal legekontor (søknadsfrist 06.05.2024)

Vindafjord kommune

Post Image

Nordkapp vgs – *Studierektor Nettskolen Finnmark *100 % som faglærer i programområdet Fiske og fangst *Inntil tre (3) 100 % stillinger – Norsk (forskjellige søknadsfrister)

Troms og Finnmark fylkeskommune

Post Image

Ringebu kirkelige fellesråd – Kirkeverge / daglig leder (søknadsfrist 26.04.2024)

Ringebu kirkelige fellesråd

Post Image

Forsvarsbygg – Prosjektledere, eiendom, bygg og anlegg (forskjellige søknadsfrister)

Forsvarsbygg

Post Image

Volda kyrkjelege fellesråd – Kyrkjelydspedagog / kyrkjelydsarbeidar 60% (søknadsfrist 24.05.2024)

Volda kyrkjelege fellesråd

Post Image

Inspektør med ansvar i småskolen og SFO – Barkåker Skole (søknadsfrist 28.04.2024)

Tønsberg kommune

Post Image

Økonomikonsulent 60% stilling / Saksbehandler/sekretær 40% stilling (Søknadsfrist 30.04.2024)

Østre Toten kirkelige fellesråd

Post Image

Flink organist søkes til verdens vakreste kyst (søknadsfrist 10.05.2024)

Lurøy kirkelige fellesråd

Post Image

Saksbehandler for prosten i Solør, Vinger og Odalen prosti (Søknadsfrist 30.04.2024)

Kongsvinger kirkelige fellesråd

Post Image

Saksbehandler for prosten i Solør, Vinger og Odalen prosti (Søknadsfrist 30.04.2024)

Kongsvinger kirkelige fellesråd

Post Image

Masfjorden sjukeheim: Fagleg leiar og sjukepleiar 100% fast (forskjellige søknadsfristar) Masfjorden sjukeheim: Sjukepleiar i fast 100% stilling (søknadsfrist 05.11.2023)

Masfjorden kommune

Post Image

*Prosjektleder Vann og miljøteknikk *Rådgiver Samferdsel og stedsutvikling (søknadsfrist 21.04.2024)

Holmestrand kommune

Post Image

Forsvarsbygg – Leder, fagingeniørene (søknadsfrist 19.04.2024)

Forsvarsbygg

Post Image

Helse og omsorg: Kommunalsjef, sykepleier,vernepleier, hjelpepleier / helsefagarbeider og ferievikarer (forskjellige søknadsfrister)

Dyrøy kommune

Post Image

Rektor, Karasjok skole (Søknadsfrist 01.05.2024)

Karasjok kommune

Post Image

Stipendiatar ved institutt for sosialfag (søknadsfrist 29.04.2024)

Høgskulen i Volda

Post Image

Haram kyrkjelege fellesråd – Kateket (søknadsfrist 20.04.2024)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kyrkjelydspedagog i Haram (Søknadsfrist 20.05.2024)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Tjenester for funksjonshemmede: *Sykepleier *Vernepleier *Helsefagarbeider (Søknadsfrist 05.05.2024)

Råde kommune

Post Image

Kyrkjelydspedagog i Haram (Søknadsfrist 20.05.2024)

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kateket/Kyrkjelydspedagog, fast stilling 100 % (søknadsfrist 03.05.2024)

Stord kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kyrkjelydspedagog/diakonimedarbeidar, fast stilling 100 % (søknadsfrist 01.05.2024)

Stord kyrkjelege fellesråd

Post Image

Barnevernkonsulent i 100% vikariat hos Barneverntjenesten i Sel, Vågå, Lom og Skjåk (søknadsfrist 27.04.2024)

Sel kommune

Post Image

Kirkegårdsarbeider/kirketjener, Kragerø kirkelige fellesråd (søknadsfrist 30.04.2024)

Kragerø kirkelige fellesråd

Post Image

Helgeseter – Tilkallingsvikar / kjøkkenassistent (søknadsfrist snarest)

Helgeseter

Post Image

Sykepleiere 2 x 100%, Nes sykehjem (søknadsfrist 29.04.2024)

Nes kommune

Post Image

Fastlege ved Vikedal legekontor (søknadsfrist 06.05.2024)

Vindafjord kommune

Post Image

Sykepleier natt, Nes sykehjem (søknadsfrist 29.04.2024)

Nes kommune

Post Image

Volda kyrkjelege fellesråd – Kyrkjelydspedagog / kyrkjelydsarbeidar 60% (søknadsfrist 24.05.2024)

Volda kyrkjelege fellesråd

Post Image

Masfjorden sjukeheim: Fagleg leiar og sjukepleiar 100% fast (forskjellige søknadsfristar) Masfjorden sjukeheim: Sjukepleiar i fast 100% stilling (søknadsfrist 05.11.2023)

Masfjorden kommune

Post Image

Ledige stillinger ved tenester for funksjonshemma (forskjellige søknadsfrister)

Ullensvang kommune

Post Image

Avdelingsleder 100% fast *4 x 100% sykepleier fast (forskjellige søknadsfrister)

Balsfjord kommune

Post Image

Diakon i Ilen og Sverresborg menigheter (søknadsfrist 19.04.2024)

Trondheim kirkelige fellesråd

Post Image

Lyngen kommune – Sykepleiere (forskjellige søknadsfrister)

Lyngen kommune

Post Image

Hjemmetjenesten søker etter spesialsykepleiere/sykepleiere (søknadsfrist 22.04.2024)

Gjerdrum kommune

Post Image

Vernepleiere, Miljøarbeider – tjenesten (søknadsfrist 15.04.2024)

Nes kommune

Post Image

Psykiatrisk vernepleier / sykepleier (søknadsfrist 15.04.2024)

Leka kommune

Post Image

Sommerjobb i pleie- og omsorgstjenesten i Leka (søknadsfrist 15.04.2024)

Leka kommune

Post Image

Løpende tilsetting av sykepleiere til sykehjem i Nes kommune (søknadsfrist 01.08.2024)

Nes kommune

Post Image

Helse og omsorg: Kommunalsjef, sykepleier,vernepleier, hjelpepleier / helsefagarbeider og ferievikarer (forskjellige søknadsfrister)

Dyrøy kommune

Post Image

Haram kyrkjelege fellesråd – Kateket (søknadsfrist 20.04.2024)

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kokker og Sous Chef (søknadsfrist 15.04.2024)

Svalbard Adventures

Post Image

Haram kyrkjelege fellesråd – Kateket (søknadsfrist 20.04.2024)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kyrkjelydspedagog i Haram (Søknadsfrist 20.05.2024)

Haram kyrkjelege fellesråd

Post Image

Avldal barnehage: Pedagogiske ledere, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere (Søknadsfrist 25.04.2024)

Alvdal kommune

Post Image

Kyrkjelydspedagog i Haram (Søknadsfrist 20.05.2024)

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kateket/Kyrkjelydspedagog, fast stilling 100 % (søknadsfrist 03.05.2024)

Stord kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kyrkjelydspedagog/diakonimedarbeidar, fast stilling 100 % (søknadsfrist 01.05.2024)

Stord kyrkjelege fellesråd

Post Image

Barnevernkonsulent i 100% vikariat hos Barneverntjenesten i Sel, Vågå, Lom og Skjåk (søknadsfrist 27.04.2024)

Sel kommune

Post Image

Stiftelsen Risøy Folkehøyskole – Rektor (søknadsfrist 24.04.2023)

Stiftelsen Risøy Folkehøyskole

Post Image

Undervisnings – stilling realfag (søknadsfrist 01.05.2024)

Telemark fylkeskommune

Post Image

Undervisnings – stilling – bilskade-, lakk- og karosseri (søknadsfrist 24.04.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Nordkapp vgs – *Studierektor Nettskolen Finnmark *100 % som faglærer i programområdet Fiske og fangst *Inntil tre (3) 100 % stillinger – Norsk (forskjellige søknadsfrister)

Troms og Finnmark fylkeskommune

Post Image

Lena-Valle videregående skole – Undervisningsstilling i Naturbruk-skogbruk (søknadsfrist 30.04.2024)

Innlandet fylkeskommune

Post Image

Volda kyrkjelege fellesråd – Kyrkjelydspedagog / kyrkjelydsarbeidar 60% (søknadsfrist 24.05.2024)

Volda kyrkjelege fellesråd

Post Image

Inspektør med ansvar i småskolen og SFO – Barkåker Skole (søknadsfrist 28.04.2024)

Tønsberg kommune

Post Image

Slåtthaug vgs – Undervisningsstillingar elektro- og datateknologi og automatisering (Søknadsfrist 21.04.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Slåtthaug vgs – Undervisningsstillingar teknologi- og industrifag (Søknadsfrist 21.04.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Steinerpedagog søkes! (søknadsfrist 15.05.2024)

Steinerskolen Eidsvoll

Post Image

Barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeider (søknadsfrist 15.04.2024)

Leka kommune

Post Image

Undervisnings – stillingar – 2 x 100 % fast – Helland barneskule (søknadsfrist 18.04.2024)

Vestnes kommune

Post Image

Undervisningsstillinger, Karasjok skole (Søknadsfrist løpende)

Karasjok kommune

Post Image

Diakon i Ilen og Sverresborg menigheter (søknadsfrist 19.04.2024)

Trondheim kirkelige fellesråd

Post Image

Haram kyrkjelege fellesråd – Kateket (søknadsfrist 20.04.2024)

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Post Image

Kulturskulelærar 100% fast, Kvinnherad kulturskule (søknadsfrist 21.04.2024)

Kvinnherad kommune

Post Image

Personell til skoletilbud for barn i grunnskolealder i asylmottak (søknadsfrist 30.04.2024)

Sel kommune

Post Image

Rektor, Karasjok skole (Søknadsfrist 01.05.2024)

Karasjok kommune

Post Image

Stipendiatar ved institutt for sosialfag (søknadsfrist 29.04.2024)

Høgskulen i Volda

Post Image

Innlandet fylkeskommune – Randsfjordferja: *Kaptein / skipsfører *Matros / lettmatros (Søknadsfrist 23.04.2024)

Innlandet fylkeskommune

Post Image

Organist / kyrkjemusikar (Søknadsfrist 10.05.2024)

Høyanger kyrkjelege fellesråd

Post Image

Helgeseter – Tilkallingsvikar / kjøkkenassistent (søknadsfrist snarest)

Helgeseter

Post Image

Ledende renholder (søknadsfrist 23.04.2024)

Telemark fylkeskommune

Post Image

Undervisnings – stilling – bilskade-, lakk- og karosseri (søknadsfrist 24.04.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Avdelingsleder Renhold og vaskeri (søknadsfrist 29.04.2024)

Nes kommune

Post Image

Nordkapp vgs – *Studierektor Nettskolen Finnmark *100 % som faglærer i programområdet Fiske og fangst *Inntil tre (3) 100 % stillinger – Norsk (forskjellige søknadsfrister)

Troms og Finnmark fylkeskommune

Post Image

Forsvarsbygg – Prosjektledere, eiendom, bygg og anlegg (forskjellige søknadsfrister)

Forsvarsbygg

Post Image

Lena-Valle videregående skole – Undervisningsstilling i Naturbruk-skogbruk (søknadsfrist 30.04.2024)

Innlandet fylkeskommune

Post Image

Slåtthaug vgs – Undervisningsstillingar elektro- og datateknologi og automatisering (Søknadsfrist 21.04.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Slåtthaug vgs – Undervisningsstillingar teknologi- og industrifag (Søknadsfrist 21.04.2024)

Vestland fylkeskommune

Post Image

Kantor ved Bakklandet og Lademoen sokn (søknadsfrist 24.04.2024)

Trondheim kirkelige fellesråd

Post Image

*Prosjektleder Vann og miljøteknikk *Rådgiver Samferdsel og stedsutvikling (søknadsfrist 21.04.2024)

Holmestrand kommune

Post Image

Forsvarsbygg – Leder, fagingeniørene (søknadsfrist 19.04.2024)

Forsvarsbygg

Post Image

Kokker og Sous Chef (søknadsfrist 15.04.2024)

Svalbard Adventures